Litt om våre tjenester

Vi har relativt lang erfaring med båter og med forskjellig type arbeid på nye og eldre båter, aller mest fra seilbåter.
Vi jobber bl.a. med mekaniske ting, monteringer, elektrisk, treverk og tekstiler, samt gelcoat, glassfiber, maling og lakkering.
Hør med oss om et tilbud på arbeidet du skal ha gjort.

Vår servicebil har verktøy, kjemikalier, pumper og typiske forbruksvarer som skruer, lim og silikon. Dette gjør at du sparer tid på å skulle skaffe, pakke, frakte og huske mye av det man kan trenge når man utfører arbeid på en båt. Vi ser at tilrettelegging og pakking av utstyr ofte er halve jobben, hvis man ikke fikser båt til daglig, mens utførelsen utgjør resten, tidsmessig. Dette er en av grunnene til at du kan spare deg for en del tid og ekstra arbeid ved å heller ringe vår servicebil enn å gjøre jobben selv.
Foruten servicebil og servicebåt har vi også verksted og systue der vi kan gjøre ting som er upraktiske å gjøre i båten.

Priser

For enkelte oppdrag kan vi gi fastpris på et prosjekt, med eller uten materiell inkludert.
For arbeid der det er naturlig å basere seg på timepris har vi følgende satser:

Servicemann:
1-3 timer: kr. 1250,- /time
4-8 timer: kr. 990,- /time
9-12 timer: kr. 750,-/time
Over 12 timer: kr. 650,-/time
Prisene gjelder per effektive time og per oppdrag.
Vi fakturerer for min. 1 time (kr. 1250,-). I tillegg kommer kr. 500,- for oppmøte med mindre vi allerede er på stedet.

Assistent:
Kr. 650,- per time for en  hyggelig, nevenyttig, sprek assistent som kun stiller opp fysisk – uten verktøy, bil eller spesialisering. 
En assistent kan enten bistå deg og gi deg en hånd, eller være vår medarbeider nr. 2 de gangene det kreves to personer for å gjøre en jobb, eller det er hasteoppdrag med behov for ekstra personell.

 

Arbeid som krever spesielt utstyr eller arbeid med toalett/septik: 
Prises til kr. 1490,-/time eller fastpris per oppdrag. 
Dette gjelder eksempelvis:
– Arbeid i mast, med eller uten kran*
– Dykkeroppdrag / undervannsarbeider
– Arbeid med toaletter og septikanlegg
– Slep – der vi stiller med slepebåt (+ drivstoff)
– Transportoppdrag der vi stiller med bil og henger (+ drivstoff)
Ved arbeid i mast blir vi enige om pris ettersom leie av kran kan komme i tillegg. 

Betaling: 
Kontant, kort, Vipps (46778500)  eller overføring (til konto 9860.05.33835)
Oppgjør før eller rett etter utført arbeid avhengig av kundeforhold og arbeidets natur.
Forhåndsbetalte oppdrag får høyest prioritet.

Geografi

Vi dekker i første omgang nordre del av Oslofjorden, fra Moss/Horten til Oslo.
Vi kan også stille opp lenger sør på begge sider av fjorden etter avtale, men noe ekstra reisetid/reisekostnad vil påløpe. 

Lukk meny